Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een vrije en gelukkige samenleving waar iedereen tot zijn recht komt.

Werk en inkomen

Wie werkt voelt zich beter. Werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, het is ook een belangrijke basis voor sociale contacten en individuele ontwikkeling.

Kunst en cultuur

Het is het waard om te investeren in kunst en cultuur, want dat is het fundament van onze samenleving.

Wonen

Wonen in een duurzaam Halderberge; een betaalbaar huis voor iedereen.

Klimaat

Klimaatverandering is één van de grootse uitdagingen van deze tijd. De temperaturen lopen op en tegelijkertijd zien we steeds vaker wateroverlast door extreme regenval.

Democratie

Bouwen aan vitale democratie: de inwoner dicht bij het gemeentebestuur.

Gelijkheid

Iedereen is gelijk in Halderberge: geen discriminatie en racisme

Integratie

Je hoort erbij vanaf dag één in Halderberge

Zorg & Ondersteuning

Je gezondheid heeft grote invloed op je kansen in het leven. D66 wilt breed investeren in gezondheid.

Gezonde financiën

Om alle plannen voor de toekomst te kunnen uitvoeren is een gezonde financiële uitgangspositie van onze gemeente de basis.